Döda i N.Sandsjö 1765-1774

17650114 Sven torpare Wareviken 64 år  
17650116 Johan dräng Sällebäck 20 år  
17650127 B.Printzenschöld Emeren Prinsnäs    
17650127 Johan   Bygget 63 år  
17650201 Margareta   Bygget 64 år  
17650211   hustru Åkersände 79 år make Arnold
17650212 Margareta   Aplaryds torp 81 år  
17650226   pojk Röd 16 år  
17650308 Nils Svensson rusthållare Rödja lilleg 61 år  
17650407 Sara Johansd hustru Ryd söderg 61 år  
17650412 Elsa Jönsd hustru Ryd söderg 54 år  
17650426 Jonas Svensson pojk Rödja norrg 17 år  
17650503 Lena Björnsd änka Waretorpet 57 år  
17650513 Anders Ingemarsson bonde Guthult 48 år  
17650514 Daniel Larsson pojk Djuseryd 9 år  
17650518 Gunilla Eliasd änka Maderna torp 84 år  
17650521 Elin Nilsd piga på socknen 93 år  
17650527 Anders Andersson bonde Sevedstorp 45 år  
17650625 Carl Nilsson rusthållare Rödja djurag 59 år  
17650626 Catharina Jönsd-Kratzberg hust Deleskogen 66 år  
17650712 Olof Gunnarsson   Sallerås 78 år  
17650714 Malin Persd änka Hägganäs 78 år  
17650715   flicka Lilla Hult 8 år fader Sven Larsson
17650720 Gudmund Fogel soldat Boda 79 år  
17650720 Sara Bengtsd   Rödja djurag 39 år  
17650724 Annika Månsd änka Sallerås 75 år  
17650817 Johan Jonsson   Rösby mellang 44 år  
17650818 Margareta Gabrielsd piga Boda 60 år  
17650925 Jöns Svensson   Röd 80 år  
17651011 Arvid Svensson änkeman Rödja 50 år  
17651013 Sara Månsd änka Gotteryd 71 år  
17651014 Hans Andersson-Rothman   Högagärde 75 år  
17651030 Jonas Persson-Starkman soldat Sevedstorps torp 80 år  
17651216 Catharina Johansd piga Nygård 37 år  
17651124 Ingegärd Håkansd hust Sjömilsås 44 år make Jonas Olofsson
17651227 Sara Månsd piga Bodatorp 70 år  
           
17660109 Johan Benjamin Scheele   Prinsnäs 1 år fader Christian Benjamin Scheele
17660220 Erik Nilsson   Gransbo 85 år  
17660221 Catharina Persd hustru Ryds backstuga 23 år  
17660225 Anders Jakobsson   Nyaby västerg 5 veckor fader Jakob Larsson
17660307 Jon Nilsson   Aplaryds torp 86 år  
17660411 Margareta Westi flicka Möcklamo 1 år fader Tracteur Magnus Westi
17660417 Catharina Nilsd hustru Haga 24 år make Johan Nilsson
17660507 Jonas Persson dräng Guthults torp 17 år   
17660521 Elisabet Persd änka Nabben Näsby sn 74 år död i Sevedstorps torp, var född i Sandsjö
17660528 Adolf Printzenschöld pojk Bodanäs 1 år fader Ryttmästare Axel Fredrik Printzenschöld
17660617 Jakob Carlsson rusthållare Rudö 37 år  
17660626 Beata Johanna Printzenschöld flicka Bodanäs 8 veckor fader Axel F.Printzenschöld
17660701 Märta Caisa Abrahamsd flicka Guthult 11 dag fader inspector Abraham Sandstedt
17660701 Brita Svensd änka Svinås söderg 80 år  
17660729 Kerstin Jonsd änka Guthults torp 59 år  
17660826 Carl Wilhelm Angell pojk Margrevehult 10 dag fader Kapten Angell
17660908 dödfödd pojk Rudö söderg   föräld.Sven Ekelund & Lisa Andersd
176609014 Caisa Månsd änka Hägganäs 59 år  
17661030 Lars Eriksson-Nyrnberg ryttare Björnaholmen 81 år  
17661111 Catharina Persd hustru Övrarp 47 år  
17661121 Sven Gustavsson pojk Åen torpet 2 år  
17661130 Ingegärd Persd änka Djuseryd 92 år  
17661209 dödfödd flicka Djuseryd   föräld.Michael & Elin
17661226 Måns Persson   Rödja lilleg 86 år  
17661230 Johannes pojk Björnaholmen 3 mån fader Johan Larsson
17661230 Maria Nilsd   Fattigbössan 48 år  
           
17670109 Carl Jakobsson rusthållare Rudö norrg 74 år  
17670119 Sven Jönsson rusthållare Ulfstorp 45 år  
17670122 Lars Solberg organist Sandsjö 70 år  
17670123   flicka Möcklamo 4 mån fader gästg.Lars Moberg
17670123 Magnus Andersson pojk Nordskogen 3 mån föräld.Anders Johansson & Sara Petersd
17670124 Anders Svensson pojk Möcklamo söderg 1 1/2 år  
17670217 Håkan Nilsson dräng Rössby 31 år  
17670224   pojk Kroxås soldattorp 1 dag fader Elver Artig
17670226   barn Ryd  1 dag fader Magnus Grönvall
17670305 Sven Jonsson   Hallen 80 år  
17670315 Måns Johansson dräng Prinsnäs 31 år  
17670409 Peter Carlsson-Sellegren pojk Dissedala 4 veckor fader Carl Sellegren
17670503 dödfödd flicka Ulfstorp   moder änka Catharina Håkansd
17670508 Mårten Persson   Boda 89 år  
17670521 Johannes Pålsson pojk Bjennesby 5 mån fader Pål Johansson
17670521 Magnus Westin gästgivare Möcklamo 54 år maka Eva Yberg
17370529 Johan Andersson pojk Önnarp 9 mån föräld.Anders Jonasson & Brita Larsd
17670611 Johan Brodd ryttare Margrevehult 87 år  
17670629 Bernhard Hvitfetdt operasecuren Hornaryd 82 år  
17670629 Hindrich Ström lieutnant Ryd 83 år född i Lifland 1684
17670814 Märta Gustavsd-Röman flicka Knutstorp 3 mån föräld.sold.Gustav Röman & Elisabet Persd
17670825 Ingegärd Larsd piga Rödja söderg 30 år  
17670922 Margareta Månsd piga Önnarp 36 år  
17670923 Johannes Larsson-Forsberg pojk Prinsfors 4 mån föräld.smed Lars Forsberg & Catrina Persd
17671025 Johan Månsson torpare Winbergs torp 37 år  
17671108 Lars Jonsson   Buggeryd 67 år  
17671202 Johannes Persson pojk Rödja backstuga 11 dag fader Per Götesson
17671204 Märta Andersd flicka Hägganäs 22 veckor föräld.Anders Håkansson & Kerstin Jonasd
17671205 Greta Nilsd hustru Rödja backstuga 26 år make Per Götesson
17671212 Maria Svensd-Printz flicka Boatorp 14 dag föräld.ryttare Sven Printz & Ingrid Nilsd
17671225 Isak Diurberg soldat Stora Boholm 67 år  
           
17680102 Johan Fogel ryttare Hyltan 74 år  
17680201 Karin Larsd hustru Buggeryd mellang 68 år  
17680305 Elin Zachridsd hustru Björnaholmen 68 år make Carl Carlsson
17680311 Annika Jönsd hustru Hultabäck 53 år make Per Månsson
17680318 Catharina Andersd flicka Ulfstorp 11 veckor föräld.Anders Månsson & Maria Jönsd
17680321 Lisbet Johansd änka Säveda Bringetofta 80 år  
17680411 Kerstin Andersd änka Gotteryd 62 år  
17680412 Catrina Petersd flicka Svinås 5 veckor föräld.Petter Trulsson & Anna Charlotta
17680420 Nils Svensson   Haga 69 år  
17680510 Kerstin Jönsd änka Ryd norrg 92 år  
17680523 Nils Ekedal soldat Helleved 68 år  
17680523 Stina Persd flicka  Fastorp 1 1/2 år föräld.Per Nilsson & Lena Olofsd
17680530 Ingrid Håkansd änka Gransbo 70 år  
17680604 Kerstin Johansd hustru Hägganäs 61 år  
17680609 Helena Håkansd änka Winbergstorpet 37 år  
17680628 Catrina Andersd flicka Önnarp 2 dag föräld.Anders Jonsson & Brita Larsd
17680710 Petter Johansson dräng Högagärde 19 år  
17680723 Isak Carlsson pojk Stora Boholm 15 veckor föräld.torpare Carl Isaksson & Kerstin Andersd
17680808 Sara Persd hustru Hägganäs 64 år make Håkan Svensson
17680917 Petter Hindrichsson pojk Buggeryd söderg 12 år  
17680918 Alexander Hindrichsson pojk Buggeryd söderg 9 år  
17681025 Johannes Pettersson pojk Buggeryd nyfödd föräld.ryttare Petter Nederström & Annika Johansd
17681116 Annika Samuelsd hustru Holsteryd 53 år make Johan Sandwall död av åderlåtning
17681127 Greta Davidsd piga Stora Boholm 16 år  
17681202 Nils Svensson pojk Bjennesby 14 år föräld.Sven Jönsson & Stina Hansd
17681212 Kerstin Persd piga Svinås norrg 45 år  
           
17690120 Sven Jönsson   Bjennesby 45 år  
17690124 Lena Olofsd piga Högagärde 14 år  
17690127 Margareta Eriksd hustru Rödja söderg 68 år  
17690127 Jonas Svensson   Sandrydet 35 år  
17690128   hustru Rosendal 80 år make Carl
17690128 Helena Olofsd piga Högagärde 14 år  
17690211 Catharina Jonasd flicka Klockaregården 11 mån fader trädg.m.Jonas Fogelin
17690227 Annika flicka Sandrydet 4 år moder änka Kerstin Johansd
17690312 Sven pojk Sandrydet 11 år moder änka Kerstin Johansd
17690324 Jonas Fogelin trädg.m. Klockaregården 41 år  
17690325 Eva Johansd flicka Äpplaholms Backen 2 år föräld.Johan Johansson & Ingeborg Nilsd
17690407 Per Andersson   Högagärde 79 år  
17690407 Johan Olsson   Åkersände   död av brännvin
17690423 Stina Lisa Larsd flicka Möcklamo 10 mån fader gästg.Lars Moberg
17690502 Brita Jonsd gumma Bodanäs Qvarn 83 år  
17690504 Annika Michelsd hustru Winbergstorpet 32 år  
17690517 Johannes Jakobsson dräng Guthults Backen 14 år  
17690528 Margareta Andersd änka Rödja 59 år  
17690525 Petter Isaksson pojk Helleved 4 mån föäld.Isak Carlsson & Catrina Gustavsd
17690527 Karin Svensd hustru Skogen 62 år  
17690528 Kerstin Johansd hustru Paradis 32 år  
17690604 Anders Svensson pojk Guthult 9 år  
17690610 Petter Nilsson pojk Boholm ? 17 dag föräld.Nils Jönsson & Märta Larsd
17690617 Kerstin Jonsd hustru Ryd gummag 63 år  
17690618 Petter Bengtsson pojk Mostorp ? 3 år föräld.Bengt Jönsson & Cecilia Persd
17690622 Märta Carlsd flicka Margrevehult 4 år  
17690624 Maria Andersd flicka Buggeryd söderg 1 år föräld.Anders Persson & Annika Månsd
17690625 Christopher Pettersson pojk Sonabygget 18 veckor föäld.Petter Svensson & Maria Persd
17690626 Maria Magnusd flicka Buggeryd norrg 2 år föräld.Magnus Jönsson & Ingeborg Svensd
17690629 Catrina Pettersd flicka Deleskogen 5 mån föräld.skräddare Petter Gustavsson & Margareta Jonasd
17690629 Lena Larsd flicka Björnaholmen 4 år  
17690704 Måns Pålsson   Besekull 48 år  
17690719 Sara Maria Unge flicka Prästgården 1 år föräld.Johan Unge & Helena Blackstadius
17690718 Cajsa Persd änka Rödja söderg 46 år  
17690723 Maja Lisa Carlsd flicka Margrevehult 16 veckor föräld.Carl Nilsson & Lena Svensd
17690725 Jonas pojk Rödja 1 år moder änka Britta Svensd
17690726 Nils Svensson pojk Buggeryd mellang 18 veckor föräld.Sven Nilsson & Catrina Jönsd
17690730 Sara Nilsd flicka Kull 7 mån föräld.Nils Persson & Annika Isaksd
17690805 Alexander Magnus Grönberg pojk Kull 6 år föräld.musicant Grönberg & Hedvig
17690806 Abraham Pettersson pojk Svinås 10 dag föräld.Petter Trulsson & Anna Lotta Ljungqvist
17690926 Maria Jonasd änka Gölen 76 år  
17691101 Cecilia Olofsd änka Nyaby soldattorp 70 år  
17691105 Daniel Larsson pojk Prinsfors 14 dag fader smed Lars Forsberg
17691114 Lena Johansd flicka Ryd norrg 6 år fader Johan Carlsson
17691121 Magnus pojk Sandrydet 2 år moder änka Kerstin Johansd
17691122 Catrina Andersd flicka Ryd norrg 9 mån föräld.Anders Hansson & Kerstin Svensd
17691122 Appolina Ulrika von Sheele flicka Prinsnäs 9 år föräld.Chr.B.von Scheele & A.Ch.Printzenschöld
17691123 Elin Gummesd hustru Rödja backstuga 75 år  
17691126 Malin Larsd   Lilla Hult 90 år  
17691127 Petter Håkansson pojk Röd 13 veckor föräld.Håkan Persson & Annika Runbom
17691206 Zachris Magnusson pojk Möcklamo gästg.g 13 år gästg.Magnus Westin & Eva Yberg
17691229 Ingegärd Börjesd änka Horsnäs 83 år  
17691231 Ingrid Magnusd flicka Stora Rudö 18 veckor fader rusth.Magnus Magnusson
           
17700101 Eva Andersson flicka Helleved 7 dag Anders Ingelsson & Catrina Isaksd
17700126 Ingrid Larsd änka Koockaregården 87 år  
17700208 Annika Eriksd hustru Horsabo torpet 65 år make Anders Yberg
17700219 Kerstin Månsd änka Buggeryd norrg 92 år  
17700223 Andreas Andersson pojk Ryd mellang 4 år Anders Andersson & Catrina Svensd
17700225 Anders Ryberg soldat  Horsabo torpet 66 år  
17700226 Nils Johan Mölleri pojk Lilla Hult 4 år Haguin Mölleri & Eleonora Hagenberg
17700308 Anna Börjesd änka Mostorp söderg 82 år  
17700309 Marta Andersd flicka Hägganäs  1 1/2 år Anders Håkansson & Kerstin Jonasd
17700315 Maria Svensd flicka Giölanäs 10 mån Sven Johansson & Maria Johansd
17700318 Lars Röman ryttare Rödja söderg 80 år  
17700324 Catrina Jönsd änka Boda 80 år  
17700325 Johan Jonsson   Kroxås 66 år  
17700331 David Jönsson   Besekull 60 år  
17700418 Catrina Andersd änka Helleved 80 år  
17700504 Sven Ryberg   Guthult Backen 86 år  
17700519 Greta Svensd flicka Rödja söderg 2 år fader ryttare Sven Ekelund
17700523 Kerstin Andersd   Stora Slättefall 71 år  
17700610 Jonas Andersson pojk   12 veckor torpare Anders Wallin & Margareta Jönsd
17700612 Anders Jonsson   Granskattehult 70 år  
17700615 Kerstin flicka Kroxås 1 år moder änka Elin Nilsd
17700928 Maria Persd änka Stora Boholm 69 år  
17701015 Anders & Elisabet tvillingar Nyaby österg nyfödda Jonas Gustavsson & Maria Larsd
17701022 Anders Johan Larsson pojk Prinsfors 4 veckor fader smed Lars Forsberg
17701023 Christina Svensd flicka Svinås 1 dag Sven Andersson & Kerstin Nilsd
17701118 Christina Maria Bursell borgmästarinna änka Prästgården 71 år från Wäxjö född Mallonen
17701220 Ingela flicka Besekull 1 1/2 år moder Sara Olofsd
17701211 Petter Månsson dräng Besekull 15 år  
17701222 Maria Regina Lilljeqvist änka Stora Äskås 86 år  
           
17710104 Anders Persson pojk Granskattehult 14 veckor Per Jönsson & Lisa Nilsd
17710304 Truls Svensson   Svinås 71 år  
17710310 Erik Magnusson pojk Klockaregården 11 mån Magnus Nömberg & Lena Bengtsd
17710313 Catrina Johansd hustru Helleveds Qvarn 36 år  
17710315 Per Jakobsson   Rössby mellang 37 år  
17710317 Kerstin Andersd piga Holsteryd 65 år  
17710407 Merta Persd hustru  Rössby söderg 58 år  
17710429 Lisbet Persd änka Kärret 84 år  
17710505 Ingrid Israelsd hustru Sevedstorp 45 år  
17710510 Karin Jonsd piga Ulfstorp 52 år  
17710511 Annika Månsd piga Rössby söderg 14 år  
17710514 Maja Jakobsd hustru Rödja mellang 32 år  
17710518 Maria Jonasd änka Skiften 82 år  
17710524 Maja Andersd hustru Sandryet 49 år  
17710603 Sara Arnoldsd hustru Järnbron 52 år  
17710610 Håkan Nilsson pojk Buggeryd mellang 14 veckor Nils Håkansson & Maja Jönsd
17710625 Johannes Jonasson pojk Möcklamo söderg 5 år Jonas Lövgren & Maria Nilsd
17710629 Catrina Månsd piga Buggeryd söderg 17 år  
17710715 Jöns Johansson pojk Lilla Slättefall 11 dag Johan Jönsson & Lena Christophersd
17710727 Catrina Johansd änka Ryd gummag 70 år  
17710813 Johan Svensson pojk Buggeryd söderg nyfödd fader ryttare Sven Ryding
17710825 Annika Andersd flicka Ryd norrg 13 år Anders Hansson & Kerstin Svensd
17710903 Lisbet Persd änka Kärret torpet 80 år  
17710913 Brita Andersd flicka Ryd norrg 9 år Anders Hansson & Kerstin Svensd
17710924 Jöns Pettersson pojk Buggeryd söderg 9 mån Petter Jönsson & Sara Månsd
17711009 Sara Toresd hustru Målen torpet 84 år  
17711013 Jonas Andersson pojk   21 år Anders Mårtensson & Greta Jönsd
17711015 Annika Davidsd piga Besekull 32 år  
17711018 Sven Johansson Boqvist soldat   82 år  
17711029 Daniel Michelsson   Hallen 65 år  
17711109 Catrina flicka oä Åkersände 3 mån moder Maja Persd
17711123 Jonas Nilsson   Helleved 61 år  
17711128 Arnold Håkansson   Åkersände 90 år  
17711221 Margareta Persd änka Rödja brog 93 år  
17711229 Enock Lukasson   Möcklamo söderg 40 år  
17711230 Isak Andersson pojk Barkön 8 dag fader Anders Nilsson
           
17720113 Maja Greta Jönsd hustru Pettersborg 72 år make Petter Wallin
17720122 Anders Carlsson pojk Stora Boholm 6 år Fader Carl Isaksson
17720208 Sara Jönsd flicka Fagerhult 19 år torpare Jöns Larsson & Maja Jonsd
17720212 Maria Eliasd flicka Horsnäs 15 veckor Elias Persson & Lena Nilsd
17720221 Ingrid Nilsd hustru Boatorpet 28 år make ryttare Sven Printz
17720229 Catrina Gummesd hustru Änganäs 69 år make Sven Svensson
17720312 Catrina Persd änka Röd 75 år  
17720314 Ingeborg Johansd hustru Guthult 26 år  
17720320 Elin Samuelsd änka Wallsjöbäck 72 år  
17720402 Petter Jönsson pojk Fagerhult 16 år torpare Jöns Larsson & Maja Jonsd
17720427 Elisabet Israelsd hustru Nyatorp 23 år  
17720526 Lars Isaksson   Lönhult 71 år  
17720601   pojk   5 veckor fader änkeman Jöns Nilsson
17720707 Sven Jönsson pojk Stenfällan 8 mån Jöns Andersson & Brita Svensd
17720823 Nils Jakobsson dräng Bössan ? 18 år  
17720826 Johan Jönsson pojk Mostorp 3 mån Jöns Johansson & Ingrid Persd
17720901 Carl Robert Hedenberg fältväbel Kalmar regemente 56 år  
17720906 Brita Jönsd flicka Takullen ryttaretorp 12 veckor ryttare Jöns Röberg & Ingrid Jonasd
17721031 Johannes Carlsson pojk Margrevehult nedreg 3 år Carl Johansson & Stina Hemmingsd
17721103 Jonas Gummesson soldat  Nordskogen 78 år  
17721106 Sven Persson   Möcklamo södra 35 år  
17721111 Marta Gudmundsd piga Röd 20 år Gudmund Persson & Karin Jonsd
17721113 Nils Jonasson  pojk Rödja lilleg 2 år kyrkvärd Jonas Elversson & Brita Nilsd
17721115 Sara Pettersd flicka Högagärde torp 13 veckor Petter Johansson & Ingrid Johansd
17721129 Johan Jonasson pojk Rödja djurag 5 år Jonas Svensson & Annika Johansd
17721201 Maria Samuelsd änka Horsabo 72 år  
17721206 Nils Carlsson pojk Horsabo  3 mån Carl Nilsson & Lena Svensd
17721215 Elin Börjesd änka Skorstenen 74 år  
17721217 Jonas Månsson-Sandahl   Övrarp 53 år död på vägen från Stockholm
17721225   flicka Lilla Hult 13 år föräld.Per & Brita
17721230 Brita Jonasd flicka Haga 1 1/2 år  
           
17730101 Nils Svensson-Modig soldat Gålleryd 78 år  
17730101 Catrina Svensd flicka Ryd söderg 3 mån Sven Isaksson & Stina Nilsd
17730101 Annika Persd flicka Åkersände 3 år Per Månsson & Maria Arnoldsd
17730104 Lena Gudmundsd hustru Lilla Hult 40 år  
17730105 Stina Svensd flicka  Kärret 2 år Sven Larsson & Catharina Svensd
17730113 Håkan Arvidsson dräng Lilla Hult 15 år  
17730125 Lena Larsd änka Prinsfors 67 år  
17730127 Margareta Larsd hustru Boanäs 57 år  
17730131 Maja Carlsd änka Horsabo 82 år  
17730210 dödfödd pojk Rössby mellang   Per Svensson & Maja Månsd
17730226 Annika Andersd hustru Rödja 47 år  
17730306 Stina Månsd flicka Nyaby soldattorp 1 år soldat Måns Nyberg & Catrina Svensd
17730315 Lena Johansd änka Källeryds torpet 45 år  
17730330 Zachris Andersson pojk Ryd mellang 8 mån Anders Andersson & Catrina Svensd
17730331 Maria Andersd flicka Bjennesby norrg 0 dag Anders Jonsson & Maja Jonsd
17730403 Johannes Svensson pojk Ryd gummag 1 år Sven Svensson & Annika Svensd
17730408 Johannes Larsson pojk Ryd gummag 2 år Lars Persson & Maria Svensd
17730425 Sven Hultsten saltbittersiudare Hallen 44 år  
17730425 Sven Svensson   Ryd gummag 70 år  
17730427 Nils Johansson pojk Haga 5 år Johan Nilsson & Ingela Andersd
17730427 Sven Printz ryttare Boda ryttartorp 41 år  
17730502 Eva Andersson hustru Lilla Boholm 41 år  
17730507 Annika Svensd flicka Ulfstorp 10 år Jöns Eriksson & Catrina Håkansd
17730513 Maja Johansd flicka Källestorp 6 1/2 år Johan Danielsson & Lena Jakobsd
17730517 Jakob Johansson pojk Källestorp 9 1/2 år Johan Danielsson & Lena Jakobsd
17730522 Stina Jakobsd flicka Strömmen 10 år Jakob Berggren & Brita Persd
17730524 Maria Jonasd flicka Hornaryd 4 år Jonas Håkansson & Elin Andersd
17730526 Anna Maja Jakobsd flicka  Strömmen 5 år Jakob Berggren & Brita Persd
17730527 Johan Samuelsson pojk Wareviken 3 år Samuel Thorn & Stina
17730527 Sara Persd flicka Ulfstorp 1 år Per Jonsson & Sara Månsd
17730607 Petter Olsson   Mostorp 68 år  
17730608 Bernhardina Larsd flicka Guthults Backen 5 år Lars Johansson & Catrina Ingemarsd
17730608 Sara Nilsd hustru Svensbygget 68 år  
17730612 Anders Jonsson   Äpplaholms Bygget 56 år  
17730612 Carolina Margareta Hedenborg flicka Djuseryd 7 år fältväbel Hedenborg & Hedv.E.Printzenschöld
17730613 Catrina Nilsd flicka Lilla Boholm 2 år Nils Jönsson & Merta Larsd
17730615 Kerstin Petersd piga Lilla Hult 20 år  
17730616 Magnus Svensson pojk Nyaby 1 1/2 år Sven Månsson & Ingeborg Svensd
17730710 Margareta Johansd hustru Armbössan 65 år  
17730713 Märta Petersd flicka Rödja mellang 10 mån Petter Månsson & Maria Johansd
17730720 Anders Svensson pojk Hallen 8 år Sven Björnberg & Maria Hansd
17730725 Nils Månsson ryttare Nyaby västerg 82 år  
17730726 Magnus Jonasson pojk Gransbo 1 år torpre Jonas Månsson & Sara Eriksd
17730726 Greta Svensd flicka Klockaregården 5 mån trädg.m.Sven Landberg & Anna Catharina Beckmark
17730803 Magnus J. pojk Bjennesby norrg 5 dag J.Larsson & Maria Johansd
17730808 Sara Nilsd hustru Gröndal 68 år make kyrkomäst.Peter Ekedal
17730810 Maja Lisa Pålsd flicka Bohult 5 år torpare Pål Jaensson & Lisken Hansd
17730810 Stina Greta Israelsd flicka  Göljanäs 4 år skomak.Israel Elfsson & Lisa Almelin
17730812 Johannes Pålsson pojk Bohult 2 år torpare Pål Jaensson & Lisken Hansd
17730817 Sven Persson pojk Rödja brog 2 år saltb.siudare Per Broman & Brita Johansd
17730819 Nils Danielsson pojk Winbergs torpet 5 år Daniel Persson & Ingegärd Månsd
17730820 Magnus Olofsson pojk Helleveds Qvarn 5 år Olof Nilsson & Malin Svensd
17730822 Brita Larsd flicka Svinås torp 6 år soldat Lars Åsberg & Mona Svensd
17730823 Catrina Jonasd flicka Nyaby österg 4 år Jonas Gustavsson & Maja Larsd
17730824 Carl Adam Scheele pojk Prinsnäs 7 år Chr.Benj. v.Scheele &Anna Ch.Printzenschöld
17730824 Kerstin Jonsd änka Rödja lilleg 81 år  
17730824 Lena Catrina Jakobsd flicka Bjennesby söderg 5 år rusth.Jakob Hjertberg & Greta Jonasd
17730825 Sven Jakobsson pojk Bjennesby söderg 3 år rusth.Jakob Hjertberg & Greta Jonasd
17730826 Per Apel soldat Fagerhult 76 år  
17730826 Catrina Andersd flicka Rödja brog 8 1/2 år Anders Nilsson & Annika Mårtensd
17730827 Johannes Persson pojk Deleskogen 5 år ryttare Per Perngren & Margareta Olofsd
17730827 Petter Olofsson pojk Korsten 7 år Olof Paulsson & Lena Svensd
17730827 Sven Månsson dräng Skiften 22 år  
17730827 Erik Jonasson pojk Gransbo 5 år Jonas Månsson & Sara Eriksd
17730828 Nils Pettersson pojk Högagärdes torp 3 veckor Petter Jeansson & Ingrid Jeansd
17730828 Sara Elversd flicka Kroxås soldattorp 5 år soldat Elver Artig & Stina Bengtsd
17730828 Sara Jonasd flicka Fiskarehemmet 6 år Jonas Larsson & Catrina Johansd
17730828 Jonas Nilsson pojk Armbössan 10 år änkeman Nils Sandholm
17730828 Lena Jonasd flicka Nyaby österg 1/2 år Jonas Gustavsson & Maria Larsd
17730902 Greta Lisa Hansd flicka Aplaryd 10 veckor Hans Månsson & Sara Yberg
17730905 Annika Persd flicka Ware 2 år Per Persson & Helena Persd
17730905 Annika flicka Ware 2 år Per Persson & Helena Persd
17730907 Maria Elisabet Printzenschöld flicka Bodanäs 1 år Axel Fredrik Printzenschöld & Maria Elisabet Yberg
17730907 Jonas Pettersson pojk Deleskogen 3 år skräddare Petter Gustavsson & Margareta Jonasd
17730909 Nils Andersson pojk Barkön 12 år Anders Nilsson & Catrina Johannesd
17730910 Jöns Jonasson pojk Nyaby österg 6 år Jonas Gustavsson & Maria Larsd
17730911 Sven Jönsson   Norrby 70 år  
17730911 Jöns Eriksson   Ulfstorp 31 år  
17730911 Stina Larsd flicka Bodanäs Qvarn 16 år ryttare Lars Lindberg & Sara Abrahamsd
17730913 Håkan Eriksson pojk Stora Boholm 1/2 år Erik Isaksson & Margareta Håkansd
17730919 Per Månsson pojk Grimstorp 5 år Måns Jönsson & Marit Aronsd
17730921 Samuel Johansson   Bodatorpet 52 år  
17730921 Annika Månsd flicka Grimstorp 2 år Måns Jönsson & Marit Aronsd
17730922 Jonas Isaksson dräng Övrarp 18 år  
17730923 Johannes Andersson pojk Haga 10 år Anders Månsson & Annika Svensd
17730923 Håkan Månsson pojk Grimstorp 12 år Måns Jönsson & Marit Aronsd
17730924 Per Månsson   Buggeryd söderg 70 år  
17730924 Ingrid Månsd flicka Grimstorp 9 år Måns Jönsson & Marit Aronsd
17730930 Elisabet Printsenschöld fru Äpplaholm 48 år make Nils Julius Mannerstedt
17731001 Johannes Svensson pojk Bodatorpet 4 1/2 år ryttare Sven Printz & Maja Johansd
17731001 Johannes Johansson dräng Margrevehult 25 år  
17731010 Catrina Isaksd änka Fastorp 80 år  
17731010 Ingegärd Jönsd änka Enerotens torp 66 år  
17731107 Sara Johansd flicka  Ryd norrg 2 år Johan Carlsson & Kerstin Nilsd
17731216 dödfödd flicka Granskattehult   Per Jonsson ? & Lisa Nilsd
17731221 Stina Larsd änka Målen 74 år  
17731225 Maja Jonasd änka Sandryet 61 år  
           
17740118 Catrina Petersd piga Djuseryd 93 år  
17740118 Maja Nilsd piga Rudö ryttartorp 66 år  
17740122 Måns Jönsson änkeman Buggeryd söderg 77 år  
17740127 Lars Johansson   Guthults Backen 53 år  
17740129 Elisabet Roth Kirck änka   66 år  
17740206 dödfödd flicka Kroxås soldattorp   soldat Elver Artig & Christina Bengtsd
17740314 Isak Danielsson   Övrarp 55 år  
17740315 Kerstin Nilsd flicka Kull 10 år Nils Persson & Annika Isaksd
17740315 Sven Petersson pojk Nordskogen 1 dag Petter Larsson & Catrina Gustavsd
17740401 Karin Gummesd änka Åen 69 år  
17740415 Maria Nilsd hustru Källeryds torpet 55 år  
17740423 Nils Gunnarsson   Rössby norrg 71 år  
17740424 Elin Jönsd hustru Buggeryd söderg 62 år  
17740721 Kerstin Svensd flicka Lönhult 6 år Sven Carlsson & Annika Persd
17740725 Sven Svensson   Skogen 74 år  
17740820 Sven Johansson pojk Ulfstorp 14 dag Johan Håkansson & Maria Jonasd
17740831 Anders Klase ryttare Larstorp 56 år  
17740908 Annika Beata Orre flicka  Armbössan 1 1/2 år Christian Orre & Anna Maja Zolin?
17740917 Sven Jönsson pojk Ulfstorp 3 år änka Catrina Håkansd
17740921 Johannes Johansson pojk Ryd 19 dag gästg. Johan Sandström & Anna D.Lindberg
17741207 Johannes Larsson pojk Prinsfors 1 dag smed Lars Forsberg & Catrina Petersd
17741217 Sven Jonsson änkeman Rödja djurag 74 år  
17741222 Israel Andersson   Nyatorp 74 år  

huvudsida