Födda 1735-1745 i N.Sandsjö. Någon efterkontroll har ej gjorts, därför kan ev. någon felläsning  förekomma.

Senaste ändring 2001-05-03

Datum Barn Fader Moder Bostad

 

17350107 Jonas Nils Johansson Kerstin Svinås Söderg
17350113 Per Jöns Kerstin Granskattehult
17350118 Kerstin Per Broman Soldat Margreta Sandryet
17350126 Catharina Hans Karin Fiskarehemmet
17350128 Maria Carl Johansson Röman Sara Götesd Rödja Norrg
17350204 Per Carl Nilsson Kerstin Rödja Brog
17350215 Flicka (dödfödd) Per Mårtensson Annika Johand Ånhult
17350316 Karin Carl Carlsson Elin Zachridsd Björnaholmen
17350320 Nils Anders Sara Svinås Norrg
17350321 Helena Anders Gudmundsson Annika Jönsd Ryd Mellang
17350408 Catharina Johan Sandwall Nämndeman Annika Holsteryd
17350429 Helena Håkan Karin Kroxås
17350515 Brita Maria Johan Anna Hattsjöhult
17350517 Sara Per Håkansson Rebecca Månsd Bygget Sevedstorp
17350527 Annika Olof Svensson Kerstin Nilsd Bjennesby Söderg
17350614 Måns Måns Maria Dissedala Torp
17350618 Kerstin Sven Jönsson Kerstin Takullen
17350707 Maria Håkan Jönsson Helena Persd Ullstorp
17350709 Catharina Anders Kerstin Aplaryd
17350714 Kerstin Jöns Andersson Sara Gölen
17350714 Annika Jöns Svensson Catharina Röd
17350721 Annika Isac Jonsson Kerstin Svensd Kull
17350811 Måns Nils Catharina Lövskogen
17350904 Sven Nils Brita Ånhult
17350911 Margareta Per Andersson Ingegärd Jönsd Rössby Mellang
17350918 Maria Sven Catharina Ware
17350919 Catharina Nils Olofsson Annika Persd Röd
17350923 Catharina Anders ?berg Soldat Annika Målen
17350928 Nils Samuel Kerstin Rödja Djurag
17350929 Jöns Diur Karin Högaholmen
17350930 Catharina Sven Jönsson Lena Möcklamo Söderg
17351025 Catharina Håkan Kerstin Ryd Söderg
17351026 Ingrid Olof Kratzberg soldat Catharina Jönsd Deleskogen
17351114 Brita Måns Karin Långaholmen
17351114 Kerstin Per Karin Djuseryd
17351207 Pojk & Flicka(dödfödda tvillingar) Sven Kerstin Persd Rödja Brog
17351208 Brita Eric Nilsson Annika Övrarp
17351211 Maria Jaen (Jöns) Jonsson Kerstin Ullstorp
17351218 Ingegärd Nils Nilsson Karin Larsd Buggeryd Mellang
17351222 Sven Sven Catharinas Helleved Qvarn
17351223 Israel Lars Gudmundsson Catharina Halla
17351224 Isak kyrk?? Lars   Skiften
17351225 Annika Anders Klintberg Ryttare Maria Gummesd Ullstorp Torp

 

17360114 Catharina Nils Modig Catharina Isaksd Gålleryd
17360123 Maria Jöns Jonsson Kerstin Ullstorp
17360207 Jonas Sven Jönsson Maria Johansd Rödja Djurag
17360209 Helena Samuel Catharina Ware
17360214 Barn Carl Sara Hornaryd
17360216 Christopher Sven Catharina Klensbygget
17360219 Måns Pär Månsson Maria Buggeryd Söderg
17360306 Catharina Jacob Annika St.Rudö
17360309 Jonas Nils Svensson Maria Månsd Rödja Lilleg
17360312 Anders Håkan Svensson Sara Persd Hattsjöhult
17360313 Dödfödd Nils   Ryd Norrg
17360320 Brita Sven Nilsson Helena Nilsd Stolpen
17360321 oäkta Lars Persson dräng Maria Pärsd Sågen
17360321 Håkan ? Per Elin Grimstorp
17360330   Lars ? Margareta Rödja Söderg
17360402 Märit Gustaf Andersson Brita Persd Rössby Norrg
17360505 Nils Eric Nilsson Ingrid (Ingegärd) Gransbo
17360509 Annika Sven Jonsson Annika Jönsd Kroxås
17360530 Sara Anders Almgren Soldat Benedictas Möcklamo Söderg
17360530 Håkan Nils Märta Rössby Söderg
17360617 Helena Jöns Karin Hornaryd
17360712 Helena Sven Tallberg ? Soldat   Waretorpet
17360724 Carl Johan Lisken Kåldahl
17360728 Johan Per Brita Svensbygget
17360730 Sven Johan Johansson Annika Carlsd Lilla Äskås
17360901 Marta Johan Svensson Ingrid Svensd Buggeryd Mellang
17360905 Otto Marius Axel Johan Printzenschöld löjt Beata Roos Bodanäs
17360905 Brita Johan Persson Maria Andersd Högagärde
17360919 Sven Anders Jakobsson Margareta Svensd Rödja Söderg
17360921 Jonas Måns Annika Hyltan
17360922 Helena Israel Ingrid Nyatorp
17360930 Pojk (oäkta) Per som arb. hos Sandberg   Ullstorp
17361007 Karin Måns Maria Dissedala Torp
17361022 Annika Johan Persson Elsa ev Jönsd Björnaholmen
17361025 Per Johannes Jonsson Maria Börjesd Mostorp Norrg
17361027 Sven ? Håkan Persson Britta Zachridsd Lilla Hult
17361113? pojk Anders Johansson Ingrid (Ingegärd) Granskattehult
17361219 Sven Carl Sara Besekull
17361224 Andreas Gustaf Catharina Möcklamo Norrg
17361229 Flicka Nils Ekedal Soldat Annika  

 

17370106 Jonas  Måns  Helena  Buggeryd Söderg
17370120 Johan  Jöns  Kerstin Ryd Gummag
17370121 Christopher  Magnus Kexelius Annika Lamoria Rudö Söderg
17370124 Sven  Håkan Jönsson Helena Persd  Ullstorp
17370129 Gabriel  Per Jönsson  Helena Gabrielsd Jularetorpet
17370206 Margareta  Sven  Maria  Bjennesby Söderg
17370206 Catharina  Johan Gudmundsson Ingegärd Larsd Lobäck
17370209 Jöns  Nils  Kerstin Rosendal
17370213 Helena  Jöns Gudmundsson Elin Jönsd Ryd Norrg
17370219 Per  Carl Johansson Röman Sara Götesd Rödja Norrg
17370223 Jonas  Sven Jönsson  Elin Korsten
17370225 Carl  Måns Persson Helena Klockaregården
17370227 Annika  Per Ljunqvist Soldat Margareta Jaensd  Äbbanäs
17370310 Sven  Per Jönsson Gunnel Larsd Högagärde
17370313 Jonas  Sven Johansson Britta Sjöarp
17370315 Carl  Måns  Lisbet Rödja Norrg
17370321 Måns  Per Broman Soldat Margareta Persd Sandryet
17370322 Helena  Lars Persson Maja Jönsd Hägganäs
17370405 Annika  Lars Persson  Catharina  Nyaby Västerg
17370406 Jonas  Carl Carlsson  Elin Zachridsd  Björnaholmen
17370412 Brita  Anders Holmberg Soldat Karin Högagärdes Torp
17370510 Beata  Michel Engdal Maria Larsd Möcklamos Torp
17370512 Catharina  Nils Jönsson  Elin Larsd Sevedstorp
17370610 Kerstin  Michel  Elin Svinås Mellang
17370611 Helena  Nils Eliasson Sara Olofsd Ware
17370621 Kerstin  Johan Hansson Brita Eriksd Paradis
17370628 Maria  Lars Johansson  Sara Svensd Buggeryd Söderg
17370717 Catharina  Per Mårtensson Annika Johansd Ånhult
17370809 Agneta  Petter Johans.Krämare i Ekesiö Maria Jönsd Ryd Mellang
17370811 Anders ?  Nils  Annika  ?
17371109 Helena Lars Elin Björnaholmen
17371127 Nils      
17371127 Johan Ryberg soldat Annika Guthults Backen
17371127 Anna Maria Teresia Johan Sandberg Bernardina Grimstorp
17371202 Eva Per Gunnil Horsnäs
17371223 Anders Nils Kerstin Svinås söderg
17371227 Catharina Diure Catharina Ryd söderg

 

17380110 Helena  Måns Persson Soldat Kerstin Sevedstorp Torp
17380111 Elin  Sven Jönsson Helena Möcklamo Söderg
17380111 Catharina  Johan Andersson Greta Röd
17380123 Annika  Hans  Caisa Fiskarhemmet
17380125 Andreas  Nils  Maja Ryd Norrg
17380202 Nils  Jöns  Karin Hornaryds Norrg
17380202 Sven  Carl Andersson Sara Gummesd Guthult
17380212 Johan  Carl  Sara Boda
17380220 Carl  Anders  Margreta Rödja Söderg
17380224 Elsa  Olof Svensson Kerstin Nilsd Bjennesby Söderg
17380225 Sara  Jonas  Stina Buggeryd Söderg
17380307 Per  Gustaf Andersson Brita Persd Rössby Norrg
17380309 Jonas  Johan Ingegärd Dissedala söderg
17380310 Jacobsd  Jacob A Ögnalod Elsa Magdalena Hård Svinås Norrg
17380310 Kerstin  Sven Jonsson Annika Jönsd Kroxås
17380410 Maria  Jacob Johansson Annika Högaholmen
17380423 Per  Jöns Johansson Ingeborg Deleskogen
17380424 Lena  Sven Nilsson Annika Hansd Nyaby östreg
17380517 Jonas Elver Samuelsson Broberg Maria Persd Röd
17380605 Maria  Nils Ekedal Soldat Annika Persd Rödja Soldattorp
17380615 Johan  Per  Maria Möcklamo Norrg
17380627 Helena  Carl Carlsson Elin Zachridsd Björnaholmen
17380805 Nils  Nils  Karin Löfskogen
17380826 Sven  Johan Svensson Ingrid Svensd Buggeryd Mellang
17380903 Carl  Johan Persson Torpare Anna Andersd Norrhult
17380909 Catharina  Olof Persson Annika Hansd  Besekull
17380925 Jonas  Nils Svensson Kerstin Johansd Haga
17380926 Kerstin  Olof Nilsson  Sara Carlsd  
17380928 Hans  Johan Hansson Elisabet Månsson Önnarp
17381014 Per  Per  Kerstin Högagärde
17381016 Beata  Gustaf Catharina  Möcklamo Norrg
17381027 Sara  Per  Maria Buggeryd Söderg
17381102 Elisabet  Nils Sandberg  Kerstin Andersd St.Slättefall
17381104 Jonas  Lars Jönsson Maja Giölen
17381202 Nils  Jonas  Sara Giölanäs u Margrevehult
17381210 Anders  Jonas Mårtensson  Kerstin Håkansd Ånhult
17381210 Johan  Samuel Aspelund Kerstin Svensd  Svalebo
17381224 Marta  Per Håkansson Rebecca Månsd Bygget Sevedstorp
17381224 Lars  Nils Modig Catharina Isaksd Gålleryd

 

17390128 Lars  Nils Modig Catharina Isaksd Gålleryd
17390129 Sara  Johan Jonsson Kerstin Ulfstorp
17390204 Elisabet  Håkan Jönsson Karin Jönsd Kroxås
17390204 Margareta  Nils  Märta Rössby söderg
17390224 Catharina  Arvid Svensson Sara Johansd Hattsjöhult
17390225 Catharina & Brita (tvill) Sven Jönsson Kerstin Jaensd  Besekull
17390226 Jaen  Alexander Hansson  Ingeborg Nilsd  Klinthult
17390227 Brita  Lars  Lisbet ? Backen Bodanäs
17390302 Jonas  Sven Jönsson Lena Jönsd Möcklamo söderg
17390303 Annika  Lars Sellegren ryttare Elisabet Månsd Sällebäck ryttaretorp
17390303 Sara  Anders Klintberg ryttare Maria Gummesd Ulfstorp ryttaretorp
17390317 Per  Isak Jonsson Kerstin Svensd  Kull
17390318 Per  Nils Olofsson Annika Persd  Röd
17390319 Maria  Anders Gummesson Annika Jönsd Ryd mellang
17390321 Carl Jaen Jonas A Ögonalod Elsa Magdalena Hård Svinås
17390324 Stina  Per Ljungqvist sold Margareta Jaensd Rössby soldattorp
17390329 Nils  Anders Liljedal Elisabet Persd Smedhemmet
17390419 Sara  Lars Gudmundsson  Catharina Halla
17390419 Kerstin  Lars Persson Margareta Ericsd  Rödja Söderg
17390507 Sara  Håkan Svensson Sara Persd  Hattsjöhult
17390603 Elisabet  Jöns Månsson ? Stina Granskattehult
17390606 Maria  Jöns Bengtsson Karin Larsd Buggeryd mellang
17390619 Annika  Sven Talberg soldat Malin Hansd Waretorpet
17390715 Elisabet  Lars Persson Catharina Nyaby västerg
17390720 Annika  Isak Carlsson Lena Persd Helleved
17390723 Jakob död Jakob Persson Ingegärd Larsd  Källerstorp
17390801 Bengt  Michel Elin Svinås mellang
17390810 Johan  Samuel  Catharina  Ware
17390814 Anders  Israel  Ingrid Nyatorp
17390817 Maria  Jöns Svensson Sara Jönsd Åen hemmet
17390828 Annika  Per Jönsson Maria Eliasd  Bodatorp
17390831 Annika  Lars Persson Maria Jönsd Hägganäs
17390908 Johan  Johan Johansson Annika Carlsd Lilla Äskås
17390917 Per  Erik Nilsson Annika Övrarp
17390918 Elisabet  Carl Röman Johansson Sara Götesd Rödja norrg
17390921 Anders  Per Andersson Ingegärd Jönsd Rössby mellang
17391002 Erik  Per Jönsson  Gunnel Larsd Högagärde
17391008 Jonas  Måns Jönsson Kerstin Ingemarsd  Långaholmen
17391014 Johan  Johan Johansson Sara Fjärdingsäng
17391017 Daniel  Anders Holmberg sold Catharina Danielsd Högagärdestorp
17391109 Jonas  Sven Jönsson Catharina Johansd Ryd gummag
17391118 Jonas  Olof Kratzberg sold Catharina Jönsd Deleskogen
17391124 Johan  Per  Ingegärd Mattisd Svinås norrg
17391129 Maria  Johan Persson Catharina Högagärde
17391130 Helena  Per  Annika Boda
17391205 Jonas  Johan Gudmundsson Ingegärd Larsd Lobäck
17391224 Jonas  Nils Gummesson Annika Bengtsd Rössby norrg

 

17400109 Isac  Sven  Catharina Helleveds Qvarn
17400111 Sara  Bengt  Agneta Sjömilsås
17400119 Jonas  Carl  Elin Svinås Norrg
17400120 Anders  Sven Johansson Brita Sjöarp
17400122 Annika  Måns Månsson Elin Jönsd Buggeryd Söderg
17400229 Lars  Sven Jönsson Elin Korstenen
17401106 Sven  Olof Persson Annika Hansd Besekull
17401109 Elias  Per Jönsson Maja Eliasd  Bodatorp
17401112 Catharina  Samuel Aspelund Soldat Christina Arvidsd Svalebo Svinås
17401123 Carl  Per Svensson Marja Jönsd  
17401201 Johan  Sven Johansson Annika Jönsd Kroxås
17401202 Christina  Lars  Elisabet Backen ev Bodanäs
17401202 dott Håkan Persson Britta Zackridsd Lilla Hult

 

17410101 Catharina  Johan Persson Elsa Jönsd Björnaholmen
17410103 Sven  Nils Nilsson Annika Persd  
17410124 Jöns Per Jönsson Lena Gabrielsd Jularetorpet
17410210 Johan  Måns  Maria Dissedalas Torp
17410216 Per  Nils Svensson Kerstin Johansd Haga
17410220 Nils  Sven Nilsson Lena Nilsd Stolpen
17410302 Brita  Per Andersson Märit Pärsd Hattsjöhult
17410305 Ingrid  Olof Catharina  Perstorp
17410310 Elisabet  Nils Håkansson Märta Persd Rössby söderg
17410330 Catharina  Johan Johansson Anna Andersd Norrhult
17410425 Catharina  Jacob Jonsson Möllare Annika Nilsd  Wallsjöbäck
17410429 Jöns  Jacob Boman Greta Wästraby
17410813 Sven  Johan Svensson Margareta Jönsd Djuseryd
17410824 Annika  Nils Sandberg Kerstin Andersd St.Slättefall
17410915 Annika  Per Månsson Maja (Maria) Buggeryd Söderg
17410918 Britta  Mickael  Elin  Svinås mellang
17410918 Catharina  Lars Jonsson Maria Knutsd Qvarntorpet
17410920 Catharina  Isac Carlsson Helena Persd Helleved
17410925 Anna Sophia Sven ? Torpare Ingeborg Lunden
17411005 Helena  Anders Håkansson Ingrid Larsd Hornaryd Norrg
17411010 Måns  Nils Gummesson Annika Bengtsd Rössby Norrg
17411018 Margaretha  Carl Carlsson Ingrid Zackridsd Björnaholmen
17411102 Anders  Petter Andersson Maria Abrahamsd Möcklamo Norrg
17411104 Lars  Jonas Jonsson Stina Larsd Buggeryd Mellang
17411111 Maria  Johan Nilsson Annika Svensd Ullstorp
17411209 Maria  Petter Ljunqvist Soldat Margareta Jaensd Äbbanäs
17411211 Elin  Jonas Johansson Ingegerd Svensd Skogen

 

17420103 Maria Lars Pärsson Catharina Pärsd Nyaby Wästerg
17420118 Kerstin  Sven Nilsson Annika Hansd Nyaby österg
17420119 Christina  Jöns Jonsson Karin Nilsd  Ware
17420126 Stina  Carl Röman Ryttare Sara Götesd Rödja Norrg
17420211 Christopher  Johan Christopersson Stina Johansd St.Rudö
17420213 Elisabet  Alexander Hansson Ingeborg Nilsd Klinthult
17420216 Sara  Lars Gunnarsson Annika Månsd  Sallerås
17420218 Catharina  Nils Svensson Maria Månsd Rödja Lilleg
17420219 Maria  Lars Persson Maria Jönsd Hägganäs
17420224 Håkan  Sven Holmberg Soldat Lisa Knutsd Högagärdes Torp
17420224 Carl  Carl Sara Jönsd Boda
17420302 Sven  Per Andersson Ingrid Jönsd Rössby Mellang
17420302 Håkan  Per Håkansson Rebecka Månsd Bygget Sevedstorp
17420310 Eric  Håkan Jönsson Karin Jönsd Kroxås
17420313 Johannes  Per Andersson Kerstin Larsd Högagärde
17420313 Sven  Anders Jacobsson Margareta Svensd Rödja Söderg
17420316 Måns  Sven Svensson Catharina Jönsd Önnarp
17420317 Elisabet  Jöns Hansson Catharina Larsd Ryd Söderg
17420429 Carl  Nils Ekedahl Annika Persd Målen
17421101 Pojk  Olof Persson Annika Hansd Besekull
17421121 Sara  Per Svensson Christina Arvidsd Granskattehult

 

17430201 Sara  Måns Månsson Elin Jönsd Buggeryd Söderg
17430509 Kerstin  Nils Ekedahl Annika Persd Målen
17430619 Johan  Nils Månsson Lena Stenstorp
17430707 Per  Johan Persson Kerstin Persd  Rödja Brogård
17430913 Catrina  Per Jonsson Helena Gabrielsd Jularetorpet
17431124 Johan  Lars Sellegren Ryttare Elisabet Månsd Sällebäck
17431202 Johan & Catrina (Tvillingar) Jöns Bengtsson Karin Larsd Buggeryd Mellang
17431210 Jonas  Lars Jönsson Sara Buggeryd Söderg
17431223 Annika  Johan Svensson Ingrid Svensd  Buggeryd Mellang

 

17440209 Sara  Sven J ? Ingeborg Götesd Buggeryd Norrg
17440306 Ingegärd  Eric Danielsson Catrina Jönsd Lilla Rudö
17440726 Per  Eric Larsson el Nilsson Ingrid Håkansd Gransbo
17440729 Petter  Lars Persson  Maria Jönsd Hägganäs
17441121 Catrina  Nils Ekedahl Annika Persd Målen

 

17450224 Sven  Per Svensson Catrina Arvidsd Granskattehult
17450302 Nils  Jonas  Maria Prinsnäs
17450310 Annika  Jonas  Ingeborg  Rödja Djurag
17450601 Margareta  Jonas Jönsson Christina Larsd Buggeryd Mellang
17450827 Per  Nils Flink Catrina Persd Rödja Söderg
17450925 Elisabet  Per Svensson Ingrid Hägganäs
17451122 Maria  Erik Danielsson Catrina Jönsd Lilla Rudö

 

till Sandsjö Hembygdsförening